Välj land

Välj språkCRC's historia

Information om företaget

CRC:s historia började våren 1958. Charles J. Webb II, en framgångsrik entreprenör inom ullbranschen, var intresserad av att bredda sin verksamhet. Han fick kännedom om en ny kemisk antikorrosionsprodukt som salufördes av ett företag på västkusten och fascinerades av dess försäljningspotential. Han reste till Kalifornien och träffade en muntlig överenskommelse om att distribuera produkten öster om Mississippi och i Europa.

Senare bestämde han sig för att skapa ett eget tillverkningsföretag och 6 oktober 1958 föddes ett företag som fick namnet Corrosion Reaction Consultants, Inc CRC.

Under de första åren sålde företaget en produkt - CRC Corrosion Inhibitor. Som namnet antyder var produkten ett universalsmörjmedel som användes för att förhindra korrosion i mekaniska och elektriska maskiner.

1963 bestämde sig CRC för att specialisera sig genom att utveckla produkter som inriktade sig på specifika marknader. Originalprodukten, 5-56, omarbetades och alternativ utvecklades för att tillfredsställa särskilda behov hos bil-, industri-, el-, marin- och flygmarknaderna. Detta grepp var mycket framgångsrikt och följdes av utvecklingen av ett brett sortiment av kompletterande produkter.

Under de år som gått har många produkter utvecklats. CRC erbjuder ett komplett sortiment av rengöringsmedel, smörjmedel, korrosionsskydd, skyddande beläggningar, avfettningsmedel, fetter, tillsatsmedel och specialprodukter som har skräddarsytts för särskilda kunders underhålls- och reparationsbehov.Koncernens huvudkontorI april 1974 köpte CRC en större byggnad i Warminster, Pennsylvania, USA och flyttade in i den. Det skulle till sist bli både koncernens huvudkontor och företagets största tillverkningsanläggning.

CRC i Europa

Redan 1961 började CRC arbeta med distributörer i Europa och 1967 införlivades CRC Chemicals Europe i Bryssel, Belgien. Ursprungligen importerades produktkoncentrat från Amerika. Det blandades och fylldes på förpackningar då i en lokal fabrik.

1969 hade företaget vuxit och verksamheten flyttade. 1971 blandades produktkoncentraten på plats. 1974 började fyllning av aerosolförpackningar i liten skala i och med installeringen av en halvautomatisk produktionslinje.1975 byggdes en tillverkningsanläggning i Zele, Belgien. Anläggningen var konstruerad för tillverkning av nästan alla de produkter som tillverkas i USA, med sortimentet bestämt av de lokala kundernas behov.Under senare delen av sjuttiotalet och åttiotalet utvidgade CRC Chemicals Europe sin verksamhet i hela Europa genom att etablera en blandning av dotterföretag och distributörer.1984 förvärvade CRC företaget Kontakt Chemie, en tysk leverantör av specialkemikalier till elektronikindustrin. Som man gör med alla inköpta företag behöll CRC företagets väletablerade firmanamn.1993 köpte CRC företaget Siceront KF. Som den franska marknadsledaren bland leverantörer av specialkemikalier för el-,industri- och elektronikmarknaderna har KF visat sig vara ännu ett vinnande tillskott till CRC-familjen. 1998 förvärvades Ets. Robert av CRC, ett franskt företag som distribuerar industriprodukter för användning vid gjutning och uttagning ur form. CRC i östra stillahavsområdet.

Parallellt med tillväxten i Belgien grundades CRC Australia 1969.

Idag tillverkas och förpackas ett fullt sortiment av CRC-produkter vid den australiensiska anläggningen. Genom dotterföretag, förvärv och genomslag på marknaden har CRC Australia slutit exportavtal med mer än 15 länder i den asiatiska regionen.

Under 1990-talet såldes CRC i mer än 120 länder. 1999 utökade CRC sin internationella närvaro ytterligare genom att starta en fjärde driftenhet i Asien.

Företaget driver idag fyra oberoende företagsgrupper med huvudkontor i USA, Australien, Europa och Nya Zeeland. Varje företagsgrupp har tillverknings- och distributionscentra som servar de lokala marknaderna.